TOPlist

Registrační formulář na školení řidičůŠkolení řidičů - referentů se týká zaměstnanců, kteří nemají v pracovní smlouvě "řidič" a přesto řídí vozidlo bez ohledu na to, zda se jedná o řízení vozidla služebního nebo soukromého pro firemní účely (účtují si náhradu za km). Obdobně se týká i podnikatelů (fyzických osob). Uvedeným osobám vzniká povinnost zúčastnit se školení jednou za rok. Tento druh školení upravuje Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 168/2002, vyhláška 125/93 v.z. 487/2001 Sb. (zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu). Podle §103 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.

Závazně se přihlašuji na školení řidičů pořádané firmou SoftAg STŘÍBRO s.r.o.: Stříbro pátek 28. ledna 2011
od 9:00 v restauraci MPA.
Tachov školení připravujeme
Účastníci školení: (můžete přihlásit max. 5 osob)
* Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
* Účast na školení v minulých letech?
* Název firmy:
Sídlo (adresa):
* IČ:
DIČ:
Telefon:
Mobilní telefon:
Fax:
* E-mail:
* Nevyplňovat - ochrana proti spamu:

2 * 3 = ?Na účet 167500277/0600 zaplaťte pod variabilním symbolem 28012011 částku uvedenou v následujícím potvrzení registrace (základní cena bez slevy činí 399 Kč za osobu, pokud jste se zúčastnil/i školení řidičů u firmy SoftAg STŘÍBRO s.r.o. v předcházejícím roce, zaplatíte pouze 349 Kč za osobu, pokud přihlašujete 3 a více osob z jedné firmy, tj. stejné IČ na dokladu, zaplatíte 349 Kč za osobu).
Částku zaplaťte tak, aby byla nejpozději 5 pracovních dní před zahájením kurzu připsána na účet pořadatele, jinak je přihláška neplatná.
Ceny jsou uvedeny včetně 20% DPH, daňový doklad a potvrzení o absolvování školení obdržíte na školení
.