Zákon o evidenci tržeb začne celoplošně platit až na výjimky od 1.5.2020 pro všechny, kteří přijímají platby v hotovosti nejen za účtenku, ale třeba i za fakturu, přičemž platidlem vedle peněz mohou být mimo jiné například i poukázky, z nichž nejpoužívanější jsou asi stravenky.

Registraci každé přijaté platby spadající pod EET je nutné provést na internetu na webu EET nejpozději při placení. Web EET jako potvrzení o zaevidování platby pošle zpět fiskální identifikační kód (FIK) a ten musí být uveden na účtence, kterou jste povinni při placení předložit zákazníkovi. Zákazník ale nemá povinnost si účtenku vzít.

Komunikaci s webem EET nelze dělat ručně, ta probíhá elektronicky, což se promítlo i do zkratky EET (Elektronická Evidence Tržeb). Je tedy nutné, abyste si vybrali pro vás co nejoptimálnější EET řešení. Na pokrytí počáteční investice do EET mohou podnikající fyzické osoby (OSVČ) využít slevu na dani až do výše 5.000 Kč.

Nespoléhejte se pouze na nabídky EET řešení a nevybírejte jen podle pořizovací ceny, ale využijte toho, že EET je již od 1.12.2016 v pohostinství a ubytování a od 1.3.2017 v malo a velkoobchodě a poptávejte se, jaká je spokojenost s provozem a zejména s dostupností a s rychlostí servisu a jaká je cenová náročnost provozu a servisu EET.

Výběrem vhodného EET řešení vše ale teprve začíná. Abyste si splnili všechny EET povinnosti a zároveň jste věděli co a jak máte vy i vaši zaměstnanci dělat a nebyli jste zbytečně za neznalost sankcionováni, k tomu má napomoci tento web a dále námi pořádané semináře a předváděčky.