TOPlist

Registrační formulář na školení řidičů referentských vozidel


Nechcete-li nám sdělit svůj e-mail potřebný pro tuto automatizovanou elektronickou komunikaci, použijte klasickou tištěnou objednávku po kliknutí Z D E.

Školení řidičů - referentů se týká zaměstnanců, kteří nemají v pracovní smlouvě "řidič" a přesto řídí vozidlo bez ohledu na to, zda se jedná o řízení vozidla služebního nebo soukromého pro firemní účely (účtují si náhradu za km). Obdobně se týká i podnikatelů (fyzických osob). Uvedeným osobám vzniká povinnost zúčastnit se školení jednou za rok. Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno.

Závazně se přihlašuji na školení řidičů pořádané firmou SoftAg STŘÍBRO s.r.o.: Warning: Undefined variable $kam in /www/doc/www.softag.cz/www/reg_ridic.php on line 28
checked> Stříbro, Těchlovice 30.1.2020 9:00
Těchlovice 30.1.2020 9:00
motorest U Rumcajse.
Účastníci školení: (můžete přihlásit max. 5 osob)
* Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
Příjmení a jméno:
* Účast na školení v minulém roce? Warning: Undefined variable $opak in /www/doc/www.softag.cz/www/reg_ridic.php on line 64
>
* Název firmy:
Sídlo (adresa):
* IČO:
DIČ:
Telefon:
Mobilní telefon:
Skype:
* E-mail:
* Nevyplňovat - ochrana proti spamu:

2 * 3 = ?


Na základě přihlášky obdržíte e-mailem zálohovou fakturu, kterou zaplaťte buď hotově v naší kanceláři nebo převodem na účet tak, aby částka byla zaplacena do pokladny nebo připsána na bankovní účet uvedený na faktuře nejpozději do 27. ledna 2020, jinak je přihláška neplatná.
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, daňový doklad obdržíte e-mailem na zadanou e-adresu a potvrzení o absolvování školení obdržíte přímo na školení. Základní cena bez slevy činí 399 Kč za osobu, pokud jste se zúčastnil/i školení řidičů u firmy SoftAg STŘÍBRO s.r.o. v předcházejícím roce, zaplatíte pouze 349 Kč za osobu, pokud přihlašujete 3 a více osob z jedné firmy, tj. stejné IČO na dokladu, zaplatíte 349 Kč za osobu.