Ještě nepoužívám registrační pokladnu nebo moje pokladna nejde zfiskalizovat


Nezbývá nic jiného, než koupit novou registrační fiskální pokladnu nebo pokladní fiskální tiskárnu. Pokud chcete využít slevu na dani, je nutné pokladnu/tiskárnu zprovoznit do 30. června 2006 a pak lze od daně z příjmů odečíst 50% pořizovací ceny, maximálně však 8.000 Kč za jednu pokladnu.

V tomto momentě vyvstává otázka, zda pořizovat pokladnu nebo nasadit počítač s pokladní fiskální tiskárnou a s programem, který umí na fiskální tiskárně tisknout. Doporučujeme počítačovou variantu, která je sice dražší, ale komfortnější. Použití repasovaného počítače PC variantu zlevní. V případě pokladny doporučujeme pořídit pokladnu, která si s počítačem dokáže vyměnit data.

Před vlastní koupí si však doporučujeme vybrat servisní středisko, se kterým budete chtít uzavřít smlouvu na servis a vybírat ze zařízení, na které provádí servis. My doporučujeme.