Pokladna - co všechno musím zařídit


  1) Doporučujeme jako první vybrat servisní středisko např. SoftAg STŘÍBRO s.r.o.

  2) Na doporučení servisního střediska zakoupit pokladnu nebo tiskárnu s fiskálním modulem.

  3) Podepsat servisní smlouvu s vybraným servisním střediskem.

  4) Předložit svému místně příslušnému finančnímu úřadu:
  • vyplněnou servisní knihu.
  • doklad o nabytí pokladny/tiskárny včetně uvedení výrobce a výrobního čísla.
  • údaje o certifikaci typu pokladny/tiskárny (kopie rozhodnutí).
  • prohlášení o shodě pokladny uváděné do provozu s typem pokladny, který byl certifikován nebo potvrzení autorizovaného servisního střediska o dodatečné úpravě (fiskalizaci) pokladny postupem certifikovaným ministerstvem financí.
  • vyčkat na přidělení daňového kódu pokladny (DKP) místně příslušným finančním úřadem.


  5) Zavolat servisního technika, aby uvedl pokladnu do provozu.

  6) Začít prodávat (vést platby) přes pokladnu/tiskárnu nejpozději od 1.7.2006.

  6) Nejpozději k 1.1.2007 umístit viditelně na každé pokladní místo:
  • jméno, příjmení, obchodní firma nebo jiný název povinného subjektu, uvést adresu bydliště nebo sídla, daňové identifikační číslo a daňový kód pokladny.
  • oznámení minimálního formátu A5 v následujícím znění: "Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy."


  8) Odečíst si od daně polovinu ceny pokladny (max.8.000 Kč) v případě, že jsem vše stihl do 30.6.2006.